Update Corona

21-04-2020

Wij kunnen melden dat mondzorgpraktijken vanaf 22 april de reguliere zorg kunnen hervatten nu vandaag is ingestemd door de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport) met de definitieve Leidraad Mondzorg Corona.

Wij zullen weer opengaan voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Heeft u niesbuien door hooikoorts?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Hierdoor staat er maar één stoel in de wachtkamer. De stoel, tafel en deurklinken worden na elke patiënt met desinfectie gereinigd.

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen op.
 • Er is geen mogelijkheid om naar het toilet te gaan.
 • De poetsruimte is alleen beschikbaar om de handen te wassen. Poetsen is niet mogelijk in verband met de richtlijnen.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleidermeekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor de behandeling zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Mondhygienistepraktijk Samantha Nijland

Een gezonde en schone mond geeft zelfvertrouwen. Mensen moeten kunnen communiceren en lachen, zonder schaamte of onzekerheid. U wilt een frisse adem, een schone mond en een gezond fundament, waarbij uw tanden het liefst een leven lang stevig in de kaak blijven staan? Ik help u dit te realiseren door de juiste begeleiding, behandeling en indien noodzakelijk doorverwijzing naar tandarts, tandarts-parodontoloog of kaakchirurg.

Over Samantha

Mijn naam is Samantha Nijland en ik ben in 2003 afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens en na mijn studie ben ik altijd werkzaam geweest binnen de tandheelkunde. Zowel in vrijgevestigde mondhygiënisten praktijken als in algemene tandartspraktijken. Ik heb ruime ervaring met het behandelen en voorkomen van tandvleesproblemen. Mijn carrière startte bij Tandartspraktijk Heeredwinger in Groningen. Uiteindelijk heeft de liefde mij gebracht in het mooie Friesland. In Drachten heb ik met veel plezier gewerkt bij Tandkliniek Tiktak. Nu, op 9 januari 2012 open ik met veel trots mijn eigen praktijk in Gorredijk. Voor mij de kroon op mijn werk!

Vrijgevestigd en lid KRM

De vrijgevestigde mondhygiënist is niet in loondienst van een tandarts, maar is volledig zelfstandig en werkt samen met de tandarts, parodontoloog of kaakchirurg. Ik ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en het Ivoren Kruis.