Tarieven

Zoals u mogelijk al via de media heeft vernomen, heeft de minister van VWS het experiment ‘vrije prijzen in de mondzorg’ per 1 januari 2013 beëindigd. Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe prijzen en prestaties welke zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze kunt u nalezen op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit

De meeste verzekeraars vergoeden de kosten van de behandelingen van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende tandheelkundige verzekering. Ik adviseer altijd voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.